Šta je potrebno uraditi, kako bi KRASTAVAC dao maksimalan prinos?

Zahtjevi same biljke u ovoj fenofazi plodonošenja su nešto veća potreba za vodom i hranljivim materijama. Takođe, temperature u plasteniku mora da bude između 20-30 stepeni, a noću 15-17 stepeni. Ovo su osnovni uslovi, a u nastavku pročitajte šta je još potrebno uraditi, kako bi biljke donijele maksimalan prinos.

„Ono što karakteriše ovu fazu je njega usjeva. Otklanjanje viška listova i zaperaka, kao i otklanjanje suvišnih i nepraivlnih plodova daće za rezultat jako visok prinos, koji svaki proizvođač i želi“, navodi dipl. inž. Marko Đokić.

Što se tiče upotrebe hraniva, ono što odlikuje ovu fazu je velika upotreba kalijuma i kalcijuma. Takođe, da bi se dostigli vrhunski prinosi u proizvodnji krastavca, mora se konstatno raditi njega usjeva, a to podrazumijeva rezidbu starog, lošeg lišca, kao i uklanjanje zaperaka i nepravilnih plodova.

„Kada dođe do fenofaze plodonošenja, sa aspekta zaštite mora da se vodi računa, ne samo o patogenima i štetočinama koje moraju da se suzbiju, već i koja sredstva ćemo da upotrebimo u te namijene. U ovoj fazi najproblematičnija je plamenjača krastvca koja posebno dolazi do izražaja kada dođe do berbe plodova. U tom trenutku je važno upotrijebiti fungicide koji imaju jako kratku karencu, kako ne bi ugrozili kozumente koji će ih kupiti“, savjetuje dipl. inž. Mladen Đorđević.

Prema njegovim riječima, drugi dio problema, koji se često javlja i već je prisutan u plastenicima je pojava tripsa, kao i bijele leptiraste vaši.

Njačešća greška koju proizvođači rade u ovoj fazi razvoja krastvca je neblagovremena detekcija štetočina, odnosno kada je pravi trenutak za tretman.

„Kod tripsa i bijele leptiraste vaši od izuzetne je važnosti da, kada primijetimo prve jedinke na biljkama, primijenimo tretman insekticidima“, zaključuje Mladen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *