Pravilno đubrenje paprike

Zbog velikih potreba paprike u hranivima, njene duge vegetacije i gajenja u uslovima navodnjavanja treba je đubriti organskim i mineralnim đubrivima.

Svjež stajnjak se koristi  40 do 50 t/ha (pod jesenju duboku obradu), zgoreli se može rasuti i u proljeće 20-30 t/ha.

Količina mineralnih đubirva zavisi od planiranog prinosa, plodnosti zemljišta, sorte, načina proizvodnje i sadržaja hranjljivih materija u biljci.

Paprika usvaja najviše kalijuma i azota. Prinos od 10 t usvaja 40-60 kg azota, do 20 kg fosfora i 49-80 kg kalijuma.

Najčešće se đubri sa 120 do 140 kg azota, 80 do 100 kg fosfora i 100 do 160 kg kalijuma po hektaru. Unošenje mineralnih đubriva treba podrediti načinu proizvodnje, sortimentu i cilju proizvodnje.

Prema većini autora 30-50% od ukupnih zahtjeva za hranivima treba dati u vidu osnovnog đubirva, a ostalo kao prihranu svake 4-6 nedelje. Na zemljištima bogatim humusom, đubriva se mogu u jesen unijeti kao osnovno đubrivo. Na zemljištima manje plodnosti mali dio hraniva daje se u  vidu osnovnog đubriva, a ostalo tokom prihranjivanja.

Kod povrtarske paprike, koja se uglavnom proizvodi iz rasada do rasađivanja, odnosno sjetve unosi se 1/2 azotnih i 2/3 fosfornih i kalijevih đubriva. Druga polovina azota daje se u vidu dva prihranjivanja, pri čemu se prvo izvodi 3-4 nedelje od sadnje odnosno u fazi 6-10 listova, a drugo u cvjetanju. Ostatak P i K (fosfor i kalijum), preostala trećina, daje se u drugom prihranjivanju (faza cvjetanja)

Za dobijanje visokih prinosa potrebna je intenzivna prihrana kristalon đubrivom, a smatra se da je normalna količina hraniva potrebna za 40-50 t/ha ploda sljedeća:

Prihranjivanje paradajza vodotopivim đubrivom

Najbolje je analizom uzorka zemljišta ustanoviti zalihe hraniva u tlu te na osnovi tih podataka odrediti potrebnu đubrenja.

Moguća je i folijarna (preko lista) prihrana, ali to poskupljuje proizvodnju i treba biti oprezan da se ne spali list i cvijet biljke prilikom primjene.

Izvor: AgroSavjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *